2BP 2medialny
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 przedsięb. RP 209 j.polski Bo 101 chemia BH 206 j.polski Bo 101 j.angielski-1/2 JT 3
j.niemiecki-2/2 MG 4
2 8:55- 9:40 j.niemiecki-1/2 MG 4
fizyka-2/2 JS 104
j.polski Bo 101 r_angielski-1/2 JT 2
j.angielski-2/2 AW 119
j.niemiecki-1/2 MG 4
r_angielski-2/2 AW 213
j.niemiecki-1/2 MG 4
j.angielski-2/2 AW 117
3 9:50-10:35 fizyka-1/2 JS 104
j.niemiecki-2/2 MG 4
historia AP 120 geografia DM 220 godz.wych MG 209 wf-1/3 SM 31
wf-2/3 BB 8
wf-3/3 #2BF 30B
4 10:55-11:40 matematyka KG 202 chemia BH 203 r_j.polski Bo 101 r_historia AP 120 wf-1/3 SM 31
wf-2/3 BB 8
wf-3/3 #2BF 30B
5 11:50-12:35 j.polski Bo 101 wf-1/3 SM 31
wf-2/3 BB 8
wf-3/3 #2BF 30B
matematyka KG 202 j.angielski-1/2 JT 117
j.niemiecki-2/2 MG 4
r_j.polski Bo 101
6 12:45-13:30 historia AP 120 matematyka KG 202 religia PP 213 geografia DM 220 matematyka KG 202
7 13:35-14:20 biologia EH 206 r_angielski-1/2 JT 1
informatyka-2/2 RP 211
biologia EH 206 wos AP 120 r_angielski-2/2 AW 3
8 14:25-15:10   informatyka-1/2 RP 211   religia PP 120  
Drukuj plan
wygenerowano 12.09.2020
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum