204
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45       KA 2b matematyka
Pi 1d historia
2 8:55- 9:40 DR 3f godz.wych
DR 3f r_historia
  KA 3a r_matematyka
Pi 2c u_hist.i sp.
3 9:50-10:35 DR 1f historia
Pi 1c wos
DR 3f r_historia
KA 2c matematyka
Pi 2c u_hist.i sp.
4 10:55-11:40 DR 3f r_historia
DR 2d u_hist.i sp.
DR 1f wos
KA 1f matematyka
DR 3e u_hist.i sp.
5 11:50-12:35 DR 3f r_historia
DR 1f historia
TZ 3g religia
DR 1e historia
DR 3f r_historia
6 12:45-13:30 DR 2d u_hist.i sp.
DR 2f u_hist.i sp.
  DR 1e historia
 
7 13:35-14:20 DR 2d u_hist.i sp.
DR 2f u_hist.i sp.
Pi 3g u_hist.i sp.
DR 3e u_hist.i sp.
 
8 14:25-15:10     Pi 1e wos
Pi 3f-2/2 etyka
 
9 15:15-16:00       Pi 3f-2/2 etyka
 
Drukuj plan
wygenerowano 2018-02-18
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum